Regulamin

Aby zapewnić naszym Gościom spokojny i bezpieczny pobyt w naszych apartamentach, opracowaliśmy poniższy regulamin

Klient dokonujący rezerwacji apartamentu, jednocześnie akceptuje niniejszy regulamin, który jest integralną częścią umowy wynajmu apartamentu.

 1. Rezerwacji apartamentu może nastąpić:
  • Poprzez wysłanie wiadomości e-mail (klient wypełnia formularz rezerwacyjny, przesyłamy ofertę dostępnych apartamentów na adres e-mail podany w formularzu. Po odesłaniu potwierdzenia naszej oferty przez Klienta, rezerwacja jest dokonana. Po zakończeniu procesu rezerwacji przesyłamy e-mail zwrotny zawierający dokładny adres wynajętego apartamentu).

  • telefonicznie (podczas rozmowy z pracownikiem, dzwoniąc na numer +48 698 688 344 
 2. Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 pierwszego dnia pobytu Gości(a) do godz. 11:00 ostatniego dnia pobytu. Istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania po konsultacji z pracownikiem Silver Apartments s.c. Jednocześnie dopuszcza się wcześniejsze meldowania na takich samych zasadach.
 3. Klucze do apartamentu przekazywane są bezpośrednio przez pracownika firmy Silver Apartments w ustalonym miejscu, o ustalonej godzinie. Jeśli Gość nie może dotrzeć na ustaloną wcześniej godzinę, powinien niezwłocznie poinformować o tym pracownika firmy Silver Apartments.
 4. Opłatę za pobyt uiszcza się z góry w dniu przyjazdu, przy odbiorze kluczy.
 5. Zdanie klucza w dniu wyjazdu odbywa się w sposób ustalony z pracownikiem Silver Apartments.
 6. Gość, jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania godzin ciszy nocnej (od 22.00 do 6.00).
 7. Organizowanie imprez towarzyskich w apartamencie jest zabronione. Za zorganizowanie imprezy towarzyskiej, uciążliwej dla innych lokatorów, firma Silver Apartments s.c. może pobrać opłatę dodatkową w wysokości 500 zł.
 8. Obowiązuje zakaz palenia w apartamentach. W przypadku stwierdzenia naruszenia tego zakazu Gość zostanie  obciążony opłatą dodatkową w wysokości 200 zł.
 9. O wszelkich usterkach powstałych w apartamencie, w czasie pobytu, Gość powinien niezwłocznie poinformować pracownika Silver Apartments. Za usterki powstałe z winy Klienta będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.
 10. W przypadku zgubienia kluczy od apartamentu Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 300 zł. W takim przypadku firma nie ponosi odpowiedzianości za rzeczy Gości pozostawione w apartamencie.
 11. W przypadku zgubienia karty magnetycznej wejściowej Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 120 zł.
 12. W przypadku zgubienia pilota do bramy garażowej Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 120 zł.
 13. Liczba osób przebywająca w apartamencie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Jeśli ilość osób jest większa niż ta podana przy rezerwacji - Silver Apartments s.c. może zażądać dodatkowej opłaty.
 14. Firma Silver Apartments s.c. nie ponosi odpowiedzialności za usterki i awarie powstałe na terenie budynku lub w apartamencie na które nie ma wpływu firma Silver Apartments s.c. i nie jest to podstawą do anulacji lub zmiany ceny za rezerwację.
 15. W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności, Silver Apartments zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego apartamentu na inny o takiej samej klasie lub wyższej, a w przypadku braku wolnego apartamentu do anulowania rezerwacji.
 16. Na życzenie Klienta dostarczamy  do apartamentu łóżeczko dla dziecka płatne 10 zł/dobę.
 17. Oferowany przez firmę Silver Apartments parking jest niestrzeżony,  firma nie ponosi odpowiedzialności za parkujące pojazdy. Gość jest zobowiązany do parkowania samochodu tylko na miejscu wskazanym przez pracownika firmy, a w przypadku zaparkowania na innym miejscu, firma nie ponosi odowiedzialności za roszczenia osób trzecich.
 18. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do podjęcia działań w celu realizacji rezerwacji zgodnie z art 6 ust. 1 lit b i f RODO.
 19. Zabrania się publikowania bez pisemnej zgody firmy Silver Apartments zdjęć oraz innych materiałów multimedialnych, na których można zidentyfikować apartament lub jego część. W szczególności zakaz dotyczy materiałów mających charakter nieobyczajny, które mogą naruszyć dobre imię Silver Apartments.
 20. Zabrania się wykorzystywania sprzętu RTV znajdującego się w apartamentach do odtwarzania utworów objętych prawem autorskich, do których Gość nie nabył wcześniej praw. W szczególności zabrania się odtwarzania we wskazanej formie utworów twórców należących do organizacji STOART (stoart.org.pl).
Zarezerwuj swój pobyt już dzisiaj